BLUBIT

Zajmujemy się importem oraz dystrybucją produktów farmaceutycznych.

Rola koncernów farmaceutycznych w dzisiejszym świecie

Zdrowie jest podstawą ludzkiego rozwoju oraz stanowi najistotniejszą wartość społeczną i gospodarczą. Istotą i pośrednim celem koncernów farmaceutycznych jest poprawa światowego zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób ubogich. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała listę leków niezbędnych, która odnosi się właśnie do sytuacji zdrowotnej osób najbiedniejszych.

Globalne spojrzenie na rolę farmaceutyki

Zdrowie na świecie w ciągu ostatnich sześciu dekad uległo znacznej poprawie dzięki innowacjom oraz rozwiniętym procesom technologicznym. Raport o rozwoju społecznym z 2010 roku wskazuje, iż kraje rozwijające się w zaledwie 50 lat zanotowały znaczny wzrost średniej długości życia. Taki stan rzeczy w krajach rozwiniętych został osiągnięty po ponad 300 latach. Ogromny wpływ na tą sytuację miał postęp naukowy, który dotknął również sektor zdrowia publicznego oraz szeroko pojętą medycynę. Postępy dokonane przy ogromnym udziale farmaceutyki w kontekście osób najuboższych to głównie:

- spadek liczby zgonów podopiecznych,
- zwiększenie fachowej pomocy wśród kobiet podczas porodu,
- zwiększenie dostępu do wody pitnej oraz urządzeń sanitarnych,
- spadek liczby zgonów w wyniku malarii o 20%.

Opieka udzielana indywidualnym pacjentom przy wsparciu medykamentów to tylko jeden z nurtów działania, jakim zajmuje się światowa farmaceutyka. Zasięg medyczny został zwiększony w celu wpłynięcia na zdrowie globalnej społeczności. Zostało to osiągnięte poprzez wzrost dostępu do szczepień w każdej części kuli ziemskiej.

Odpowiedzialność za zdrowie społeczeństwa

Zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej spoczywa na barkach samorządów oraz krajowych instytucji. W ramach dostępnych środków rządy mają prawo i obowiązek do ochrony i poszanowania zdrowia swoich obywateli. Dostępność wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez nieustanną reformację systemu opieki zdrowotnej, także w sferze najuboższych, powinno być celem realizacji narodowych oficjeli wybieranych w powszechnych wyborach. Osiągnięcie powyższego celu jest nierozerwalnie zależne od koncernów farmaceutycznych, które są niejako narzędziem w uzyskiwaniu poprawy zdrowia społeczności. Priorytety gospodarcze danego kraju powinny uwzględniać w planowaniu budżetu zbilansowane wydatki na służbę zdrowia, edukację prozdrowotną, infrastrukturę służącą ochronie zdrowia, co w ogólnym rozrachunku powinno dążyć do poprawy stanu zdrowia ludności.

Zapewnienie powszechnego dostępu do leków

Produkty farmaceutyczne stanowią istotny czynnik opieki zdrowotnej. Bliska zależność między lekarzem a farmaceutą skutkować będzie wyleczeniem (lub nie) choroby. Służba zdrowia oparta o dobrze wyszkolonych i zmotywowanych finansowo pracowników, nie będzie działać skutecznie bez równie dobrze rozwiniętego sektora farmaceutyki. Zapobieganie, łagodzenie i leczenie chorób pośrednio zależy od odpowiedniego dostępu do medykamentów. Rola korporacji farmaceutycznych będzie więc polegała również na prowadzeniu odpowiednich badań naukowych, których finalnym celem będzie odkrywanie i wytwarzanie jeszcze bardziej skutecznych leków, szczepionek oraz usług, które korzystnie wpłyną na zdrowie pacjentów. Poprawa jakości i ochrony życia, której wypadkową są ogromne finansowe profity sprawia, że świat staje się lepszym miejscem. lepszym miejscem.

red. blubit.com.pl